Hl.strana Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží  zákonné lhůtě)

V případě, že byste chtěli odstoupit od kupní smlouvy, přečtěte si nejprve naše obchodní podmínky, bod 5. odstoupení od kupní smlouvy. Zde je definováno dle zákoných podmínek kdy a jak je možné odstoupit od smlouvy.

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Po kontrole stavu vráceného zboží na naší provozovně, bude vystaven opravný daňový doklad - dobropis, který proplatíme bezhotovostním způsobem na bankovní účet kupujícího. Částka dokladu může být snížena z kupní ceny o náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu.

Odsoupení od kupní smlouvy nám prosím nahlašte emailem - eshop@hrtechnik.cz a spolu s vyplněným formulářem nám zboží zašlete zpět na naší adresu.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresa pro zpětné zaslání zboží:

HR Technik s.r.o.
Trocnovská 605
373 11 Ledenice
tel. 607 692 149

 

Reklamace při doručení poškozeného zboží

Zboží je před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a dopravci následně předáno v nepoškozeném stavu.

Doručí-li vámpřepravní služba zásilku se zjevným poškozením zboží nebo viditelnou deformací obalu, zásilku nepřebírejte a ihned nám toto skutečnost oznamte, nejlépe telefonicky 607 692 149 nebo požádejte řidiče o doručovací doklad a napište do něho poznámku: " zásilka převzata s výhradou - např: naražený dolní roh - roztržený obal apod."

Pokud zboží po rozbalení vykazuje zjevné mechanické poškození přepravou, je třeba zásilku nejpozději během 3 pracovních dní reklamovat, nejlépe emailem na eshop@hrtechnik.cz s přílohou fotodokumentace balíku s čitelným doručovacím štítkem-obalového materiálu-dodaného zboží a rozsahu poškození.

Reklamaci dopravy u přepravce vyřizujeme my HR technik s.r.o., jako dodavatel. Poškozenou zásilku si svezeme zpět, provedeme její kontrolu a pošleme nové zboží.

Stejný postup platí i v případě, že závadu zboží zjistíte později, ale musíme Vás upozornit, že v tomto případě důkladně kontrolujeme zboží, zda-li nebylo použito a závada nevznikla např. špatnou montáží nebo neodborným zacházením.

 

Reklamace při nefunkčnosti či výrobní vadě zboží

V případě reklamace prosím postupujte takto:

  • nahlašte tuto skutečnost emailem na eshop@hrtechnik.cz
  • uveďte č. faktury, kód zboží a stručný popis závady

Adresa pro uplatnění reklamace je:

HR Technik s.r.o.
Trocnovská 605
373 11 Ledenice
tel. 607 692 149

V případě, že zboží na reklamaci zasíláte prostřednictvím České Pošty nebo přepravní služby přiložte ke zboží vyplněný formulář (který naleznete níže).

VZOR - REKLAMAČNÍ LIST

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá kupní cena zboží zpět.


Doba pro vyřízení záruční opravy je do 30 dní od předání výrobku k reklamačnímu řízení.

 

Celková doba záruční doby

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.
Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců.

Pokud je zakoupené zboží účtováno na firmu (doklad vystaven s IČ), tak se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Záruční lhůta je v tomto případě 12 měsíců.

 

Nevíte si přesto rady?

Pokud se jedná o jiný případ viz. výše nebo si nejste jisti postupem při uplatnění reklamace nebo uplatnění škody/reklamace při doručení poškozeného zboží, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.